خط مشی

شرکت تولید قطعات خاور ضمن بکارگیری تجهیزات و زیرساخت لازم در زمینه طراحی، تولید و تامین انواع گاردان خودروهای سبک ،سنگین و صنعتی و همچنین تولید و تامین مجموعه فرمان خودروهای سنگین، در ایران فعالیت می کند .این شرکت با توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2015وIATF16949:2016و الزامات مشتریان،تعهد خود را بهاستقراررویکردهای ذیل اعلام می دارد:الف: هدفمند نمودن کلیه فعالیتهای شرکت درچهارچوب اهداف و برنامه های استراتژیک.ب: استقرار رویکرد فرآیندی همراه با نگرش مبتنی بر ریسک در تمامی فرآیندهای سازمانی جهت دستیابی به اهداف ذیل : 1. توجه به انتظارات جامعه و تلاش برای بهینه سازی مصرف انرژی ،کنترل و پیشگیری از آلودگی و مصدومیت. 2. توجه به انتظارات سهامداران از طریق حفظ و گسترش سهم خود در بازار داخلی و نفوذ در بازارهای خارجی همراه با سودآوری. 3. تمرکز بر مشتری بعنوان یکی از ذینفعان اصلی با هدف افزایش رضایت مندی و وفاداری آنان به شرکت از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی و خدمات مرتبط. 4. ارتقاء توانمندیهای شرکت از طریق تعالی نیروی انسانی و جلب رضایت آنان بعنوان ارزشمند ترین سرمایه های شرکت. 5. ارتقاءو توسعه کمی و کیفی تامین کنندگان از طریق تعاملات و همکاریهای متقابل . ج:پایبندی به مسئولیتهای سازمانی با ایمان به : 1. انجام کسب و کار با التزام به سیاست ضد رشوه خواری در تمامی سطوح و رده های کاری. 2. رعایت کدهای رفتاری همچون احترام متقابل،مسئولیت پذیری، صداقت و شفافیت، نظم وآراستگی، وقت شناسی. 3. ترویج فرهنگ افشاگری برای موارد غیراخلاقی و فساد مالی، با تعهد شرکت به حفظ امنیت شغلی و روانی کارکنان. د:حفظ و نگهداری سوابق مورد نیاز در چارچوب الزامات قانونی، مشتری و سازمانی با رعایت: 1. اطمینان از تعیین مدت زمان نگهداری سوابق. 2. بروز بودن و در دسترس بودن سوابق برای افراد مجاز. 3. محافظت از اطلاعات شرکت، مشتریان و تامین کنندگان در برابر دسترسی های غیرمجاز. اینجانب بعنوان مقام ارشد سیاستگذار و اجرایی شرکت ،به نیابت از تمامی کارکنان، مراتب تعهد خود را به بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت اعلام و تمامی همکارانم را به تلاش مجدانه در این خصوص دعوت می نمایم.

هیئت مدیره شرکت تولیدقطعات خاور

آقای دکتر محمودمقدم

مدیرعامل وعضوهیئت مدیره

آقای مهندس ساحل ساسانی

رییس هیئت مدیره

آقای مهندس محمودمیراب

نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخچه

شرکت تولیدقطعات خاوردراسفندماه سال 1375باهدف تولیدانواع گاردان وسایرقطعات موردنیازصنایع خودروسازی وصنایع مرتبط تاسیس درنیمه اول سال 1376به مرحله بهره برداری رسید.کلیه سهام این شرکت متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو دیزل میباشد.انتقال دانش فنی مونتاژگاردان ازشرکت GWB آلمان بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده گاردان باهدف دستیابی به استانداردهای موردقبول بین المللی درسال 1376صورت پذیرفت و متعاقبا طراحی وساخت ونصب عمده ماشین آلات وتجهیزات موردنیازحطوط مونتاژ در دستور کار شرکت قرار گرفت. درسال 1378دانش فنی ساخت قطعات گاردان های سنگین نیزازشرکت مذکورانتقال وکلیه ماشین آلات موردنیاز، متشکل ازمجموعه ای ازانواع ماشین آلات وتجهیزات چندمنظوره وخاص که عمدتابصورت CNCومطابق آخرین فن آوری روز اروپا میباشد خریداری ونصب گردید.این شرکت با دراختیارداشتن خطوط تولیدانواع گاردانهای خودرهای سبک ونیمه سنگین سنگین اقدام به تامین گاردانهای موردنیازعمده خودروسازان داخلی نظیرشرکتهای ایران خودرودیزل، گروه صنعتی ایران خودرو، بهمن دیزل و همچنین تراکتورسازی و سایر مراکزصنعتی نیازمند به گاردان، باکیفیت بالا نموده است.همچنین این شرکت تامین کننده مجموعه فرمانهای کامیونهای WH برای شرکت ایران خودرودیزل میباشد .همگام با توسعه زیرساختهای شرکت سیستم های مدیریتی براساس استانداردهای معتبربین المللی وداخلی ازسال1379پیاده سازی ودرادامه توسعه قابل توجهی داشته است.استقرارسیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی برآخرین ویرایشهای استانداردهای IATF 16949:2016 و ISO 9001:2015بهمراه الزامات خاص مشتریان عمده شرکت از جمله دستاوردهای مهم شرکت دراین زمینه بوده است. همچنین استقرارمدل تعالی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو بعنوان یک رویکردجامع دربهبود و تعالی منابع انسانی شرکت دردست اقدام میباشد.